جیرجیرک

June 13, 2010

فردا

این مدت که ننوشتم امید داشتم که فردا روز بهتری خواهد بود.سه سال گذشت با اتفاقاتی که به سختی فکر می کردم توی زندگی ام خیلی هاشو تجربه کنم.حالا من موندم در حالی که کم حرف تر از همیشه با احساس تنهایی که دارم هر روز را به این امید میگذرونم که فردا روز دیگه ای است

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home