جیرجیرک

June 12, 2010

سکون

امروز درست  سه سال و ده روزه که این جا چیزی ننوشتم . فکر نکنم دیگه کسی این جا را بخونه.و این یعنی تبدیل این جا به یه دفتر خاطراتی که دست کسی بهش نمی رسه. می خوام بازم بنویسم ولی نمی دونم که می تونم یا نه؟.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home