جیرجیرک

March 19, 2007

نوروزتان پیروز


آخرین ساعت های سال هم با سرعت می گذرند.چند ساعتی باقی ماتده تا سال نو شود.چند ساعتی که شاید فرصت خوبی باشد برای دسته بندی کارهایی که سال ما را ساخته اند.امید که از آنچه پشت سر میگذاریم راضی و خشنود باشیم و برای آنچه در پیش داریم منتظر و پر هیجان. سال نو بر همه مبارک باد.بر همه کسانی که برای رهایی و آزادی تلاش کردند.بر همه کسانی که محبت کردند و عشق ورزیدند.بر تمام کسانی که با تمام نیرو برای رسیدن به بهترین ها تلاش کردند.نوروز باستانی بر همگی شما مبارک و خجسته باد

2 Comments:

  • eidet mobarak jirjirak jan ...omidavaram sale khoobi pishe ro dashte bashi :)

    By Anonymous saghar, at 4:23 PM  

  • سال خوبی براتون آرزو می کنم. امیدوارم تندرست و خوش و خرم باشید و بمانید. سلام برسانید

    By Blogger babak, at 9:39 AM  

Post a Comment

<< Home