جیرجیرک

March 04, 2007

بوی بهار

توی این روز های سرد و از لا به لای باد سردی که به سر و صورتم می خوره،کم کمک بوی بهار را حس می کنم.بویی که حتی دو تا طوفان شدید این جا هم نتونستن با خودشون ببرنشون.گل ارکیده قشنگم که به قول دوستی تا سال دیگه نباید گل می داد، دوباره به گل نشسته و پر از شکوفه شده.این چند روز باقی مونده هم دارن به سرعت میگذرن و هیچ چیز نمی تونه سرعت آمدن این لحظه های پر شکوه و قشنگ بهاری را کم رنگ کنه.هر چی هست می گذره و یه امید تازه و قشنگ توی دلم شکل می گیره.امیدی که به یه شروع دیگه ، رنگ و بویی روحانی می ده و یه باره دیگه به من این اجازه را میده که از ته دلم تمام اون چیز هایی را که می خوام از خالق این عظمت بخوام.باشه که مورد قبول واقع بشن و شادی و خوشی با قدم های دلنواز بهار ، آرام آرام جسم و روحم را سرخوش از شکری بی بدیل کنند

1 Comments:

  • اومدن بهار این حس زیبا رو در ما زنده میکنه.....منهم همین احساسو دارم....

    By Anonymous ناهیدیوسفی, at 1:59 PM  

Post a Comment

<< Home